echipă

Patrick Van Den Bossche

Patrick Van Den Bossche

Managing Director

Marc Lebbe

Marc Lebbe

Managing Director

Filip Van den Bossche

Filip Van den Bossche

CFO

Brendon O'Reilly

Brendon O'Reilly

FASHION HOUSE Group Managing Director

Magdalena Bartkiewicz-Podoba

Magdalena Bartkiewicz-Podoba

Liebrecht & wooD Poland
General Manager

Sorin Ioan Blaga

Sorin Ioan Blaga

Liebrecht & wooD Romania
General Manager

Magdalena Bartkiewicz-Podoba, numită la conducerea Liebrecht & wooD Group în Polonia